Cấu hình chuyển hướng website sử dụng SSL trong cPanel

SSL cung cấp giải pháp duyệt website an toàn, thông tin người dùng được bảo vệ trên internet. Sau đây là hướng dẫn cấu hình trên cPanel của PA Việt Nam để chuyển hướng duyệt web từ http sang https:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel và vào mục Redirects thuộc phần Domains

Bước 2: Lựa chọn Type là Permanent (301).

Bước 3: Ở mục http://(www.)? chọn domain mà bạn muốn chỉnh sửa

Bước 4: Nhập vào ô kế bên Redirects to dòng https://têndomain.com

Bước 5: nên chọn Redirect with or without www để khi người dùng nhập vào têndomain.com hay www.têndomain.com đều được chuyển hướng.

Bước 6: Chọn  Wild Card Redirect

Bước 7: Bấm Add


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *